A/B Æblehavens bestyrelse består af:


Anne Andersson

Børge Hansen

John Schwee

Merete Broe

Michael Steen Jørgensen


Suppleanter:

Ann-Charlotte Vindt

Sanne Tyllesen


Henvendelse til bestyrelsen sker på mail: bestyrelsen@ablehaven.dk