A/B Æblehavens bestyrelse består af:


Anne Andersson

Børge Hansen

John Schwee

Lisbeth Larsen

Michael Steen Jørgensen


Suppleanter:

Annie Sommer

Per Svendsen


Henvendelse til bestyrelsen sker på mail: bestyrelsen@ablehaven.dk