Vores historie

Dette er A/B Æblehavens rigtige navn, som foreningen fik da den blev stiftet den 17/4 1996.


Stifterne var 14 personer, der var interesseret i en anden boligform end ejerbolig. I løbet af kort tid var en bestyrelse på plads med Aa. Trostmann som den første formand. På en række møder blev interesserede gennem APO, Aktive Pensionisters Organisation, sat ind i projektet, og i løbet af forholdsvis kort tid blev der erhvervet en grund med en æbleplantage og med en vældig god beliggenhed. Ikke langt fra Svendborg Sund, tæt på en lille skov med stier og bænke og med mulighed for bustransport til byen, og ikke langt fra et indkøbscenter, hvor alle hverdagens fornødenheder kan fås. Arkitekten Steen Skovmand blev sat på opgaven, og fik et rigtig pænt byggeri ud af anstrengelserne.

                          

Den 24/4 1997 blev det første spadestik taget af den daværende borgmester Holger Rasmussen. Byggeriet tog sin begyndelse, og den 8/8 1997 blev der holdt rejsegilde for alle, der havde tilknytning til byggeriet, og ved den lejlighed fik Æblehaven foræret en flagstang. Indflytningen tog sin begyndelse i december 1997 og den sidste beboer var flyttet ind i slutningen af april 1998.

Den 25/6 1998 holdt vi indvielsesfest af Æblehaven. Det var strålende sol og alt tog sig godt ud i det flotte vejr. Alle håndværkere, arkitekt og beboere var repræsenterede på en dejlig dag. Vi fik mange gaver, et synligt resultat er vores petanquebane, der er beliggende ved Kærnehuset.

 

Bestyrelsen har i hele sit arbejde lagt op til individualitet såvel som ensartethed. Det ses af, at Æblehaven fremtræder som et hele og alligevel har det individuelle præg, både i haverne og inde i boligerne. Endvidere har man i bestyrelsen arbejdet på, at man ’holder øje’ med hinanden, og at det sociale samvær skal udvikle sig naturligt, så man hele tiden føler sig hjemme. På nuværende tidspunkt mener vi, at det er lykkedes ret godt, idet vi med tiden har skabt nogle fælles traditioner for alle beboerne. Vi er ialt fald rigtig glade for at bo her  😎