Boligerne


Æblehaven er en rækkehusbebyggelse med i alt 30 ældrevenlige boliger. Ud over boligerne er der et fælleshus, Kærnehuset, med plads til 40 personer og et værelse hvor to personer kan overnatte. Beboerne kan leje Kærnehuset til private fester, overnattende gæster o.l. Bag Kærnehuset er der et udhus, hvor der er græsslåmaskiner, have- og andre redskaber samt et lille værksted, som alt sammen er fælles og som beboerne kan bruge.


Der findes tre størrelser boliger, på henholdsvis 85, 95 og 110 m2 og hver størrelse bolig findes i flere forskellige varianter. Hver bolig har en baghave som er beboerens og en forhave som er fællesareal, men som beboeren skal holde. Ved hver bolig er der opført enkelt- eller dobbeltcarporte som falder ind i byggeriet. Boligerne må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form. Det er forbudt at holde husdyr. førerhund er naturligvis tilladt. Bestyrelsen kan dispensere fra forbuddet og det er tilladt at medbringe en kat eller hund ved indflytningen, som ikke må erstattes ved dyrets dødsfald.


Nedenfor er der en planskitse over Æblehaven og tegninger af udvalgte boliger, og længere nede nogle fotos fra en bolig.

 

Priserne på andelene bliver fastsat på den årlige ordinære generalforsamling, for tiden ud fra anskaffelsesprisen ifølge Andelsboligforeningsloven § 5, stk. 2, litra a. På generalforsamlingen i 2023 blev priserne fastsat til 493.205 kr. for 85 m2, 539.617 kr. for 95 m2 og 609.235 kr. for 110 m2. De er udgangspunkt for fastsættelsen af de enkelte boligers maksimale pris efter en vurdering af deres forbedringer, mangler og vedligeholdelsesstand.

 

Boligafgiften bliver også fastsat på en generalforsamling og den har siden 2010 været 3.990 kr/md for 85 m2, 4.444 kr/md for 95 m2 og 5.124 kr/md for 110 m2. Hertil kommer forbrug og andre lignende udgifter.

 

Det kan i den forbindelse oplyses, at Æblehaven har en bygningsforsikring der dækker sædvanlige bygningsskader i de enkelte boliger, som f.eks. skjulte rørskader, kummeskader, skader på glaskeramiske kogeplader m.m. Det kan videre oplyses, at boligerne opvarmes med fjernvarme med afregning direkte til Svendborg Fjernvarme. Endelig kan det oplyses at der er lagt kabler ind til tv og bredbånd ligesom der er mulighed for fibernet.

 Planskitse og tegninger af boligerne


Fotos fra en af boligerne