Interesseliste


Vi har ikke en venteliste, hvor den der har stået længst på listen er førstevælger. Men vi har en interesseliste.


Alle dem der står på vores interesseliste bliver inviteret til åbent hus, når vi har en bolig til salg. Invitatioen bliver sendt ud i en mail, med nærmere oplysninger om boligen (vi kan ikke garantere, at vores mail ikke havner i jeres spammappe; så hold den lige under opsyn). Efter det åbne hus beder vi dem, der er interesseret i boligen, om at give bestyrelsen besked om det inden for en uge. Hvis der er flere interesserede, skal bestyrelsen vælge en af dem til at ovetage boligen.


Valget sker efter en individuel konkret vurdering, hvori det forudsættes, at 'ansøgere' - ligesom Æblehavens beboere i øvrigt - er indstillet på aktivt at deltage i fællesskabet. Det kan ske ved at deltage i det praktiske arbejde med at passe fællesarealerne eller fælleshuset eller andet forfaldende praktisk arbejde. Det kan også ske ved at deltage i det administrative arbejde, f.eks. men ikke nødvendigvis i bestyrelsesarbejdet. Endelig kan det ske ved at deltage i det sociale arbejde med at arrangere beboermøder, julefrokoster, sommerudflugter, loppemarked, fredagsbar, fællesspisning osv. og så selvfølgelig deltage i arrangementerne.  Bestyrelsen må naturligvis ikke udelukke nogen på grund af alder, handicap, etnisk oprindelse, køn, ægteskabelig status, anciennitet på interesselisten osv.


Hvis du/I vil skrives på vores interesseliste så send en mail til foreningen@ablehaven.dk om det, med oplysning om navn, adresse og mailadresse. Så sender vi oplysninger om betaling af gebyret for at stå på interesselisten. Det er 100 kr./år.