Interesseliste


Vi har ikke en venteliste, hvor den der har stået længst på listen er førstevælger. Men vi har en interesseliste, og hvis du/I efter at have læst om den nedenfor vil skrives på den, så send en mail til foreningen@ablehaven.dk om det, med oplysning om navn, adresse og mailadresse. Så sender vi oplysninger om betaling af gebyret for at stå på interesselisten. Det er 100 kr./år.


Alle dem der står på vores interesseliste bliver inviteret til åbent hus, når vi har en ledig bolig. Invitationen bliver sendt ud i en mail, med nærmere oplysninger om boligen (vi kan ikke garantere, at vores mail ikke havner i jeres spammappe; så hold den lige under opsyn). Efter det åbne hus beder vi dem, der er interesseret i boligen, om at give bestyrelsen besked om det inden for en uge. Hvis der er flere interesserede, skal bestyrelsen vælge en af dem til at ovetage boligen.


Valget sker efter en individuel konkret vurdering, hvori det forudsættes, at 'ansøgere' - ligesom Æblehavens beboere i øvrigt - er indstillet på aktivt at deltage i fællesskabet. Det kan ske ved at deltage i det praktiske arbejde med at passe fællesarealerne eller fælleshuset eller andet forfaldende praktisk arbejde. Det kan også ske ved at deltage i det administrative arbejde, f.eks. men ikke nødvendigvis i bestyrelsesarbejdet. Endelig kan det ske ved at deltage i det sociale arbejde med at arrangere beboermøder, julefrokoster, sommerudflugter, loppemarked, fredagsbar, fællesspisning osv. og så selvfølgelig deltage i arrangementerne.  Bestyrelsen må naturligvis ikke udelukke nogen på grund af alder, handicap, etnisk oprindelse, køn, ægteskabelig status, anciennitet på interesselisten osv.


Vi bliver jævnligt spurgt om, hvor store chancerne er, for at få en bolig i Æblehaven, men det er nærmest ikke til at svare på. For det første afhænger det af, om der er en ledig bolig. Det er der nogen gange år imellem og nogen gange er der et par stykker i rap. Alle på interesselisten bliver under alle omstændigheder inviteret til åbent hus, når der er en ledig bolig. For det andet afhænger det af, hvor mange der kommer til åbent hus. Nogen gange kommer der en 10-15 stykker, andre gange en 20-30 stykker. For det tredje afhænger det af, hvor mange der søger boligen efter det åbne hus. Nogen gange er det en 10-12 stykker andre gange kun et par stykker. Og af dem der søger boligen, skal bestyrelsen kun vælge én til at overtage den. Men det lykkes jo altid for nogen at få en bolig i Æblehaven.